Tất cả model Sạc Macbook từ trước tới nay 2022!

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết rõ chuẩn sạc Macbook mà mình đang sử dụng. Apple đã đưa ra những chuẩn sạc và công suất sạc khác nhau dành cho mỗi sản phẩm Macbook của họ. Hiện tại có những chuẩn sạc đã cũ nhưng vẫn có những bạn đang dùng vì Macbook là sản phẩm rất tốt, vẫn đáp ứng được nhu cầu văn phòng – giải trí cơ bản. Tất cả bao gồm các chuẩn sạc sau: Magsafe 1, Magsafe 2, USB-C và mới nhất là USB-C với chuẩn Magsafe 3. Cùng tìm hiểu về mỗi chuẩn sạc được giới thiệu từng năm.

Công Suất ghi trên sạc

Chuẩn Magsafe 1: Từ đầu năm 2012 trở về trước đó.

Magsafe 1 45w: Dành cho Macbook Air 11 inch và 13 inch 2011 trở về trước

Magsafe 1 60w: Dành cho Macbook Pro 13 inch đầu 2012 trở về trước.

Magsafe 1 85w: Dành cho Macbook Pro 15 inch đầu 2012 trở về trước.

Chuẩn Magsafe 1

Chuẩn Magsafe 2: Từ cuối năm 2012 đến 2015 với Macbook Pro và 2017 với Macbook Air 13 inch

Magsafe 2 45w: Dành cho Macbook Air 11 inch 2012 – 2015 và 13 inch 2012 – 2017

Magsafe 2 60w: Dành cho Macbook Pro 13 inch 2012 – 2015

Magsafe 2 85w: Dành cho Macbook Pro 15 inch 2012 – 2015

Chuẩn Magsafe 2

Chuẩn USB-C: Từ Macbook 12 inch 2015, Macbook Pro 2016 đến 2019 sử dụng cable C to C

USB-C 29w: Dành cho Macbook 12 inch 2015 – 2017. (Khuyến khích sử dụng 30w)

USB-C 30w: Dành cho tất cả các mã Macbook Air 13 inch retina 2018 – Macbook Air chip M2. Tuy nhiên với Macbook Air chip M2 sử dụng dây sạc Magsafe 3

Dual USB-C 35w: Dành cho Macbook Air M2, M1 các mã máy yêu cầu công suất thấp hơn.

USB-C 61w: Dành cho tất cả các mã Macbook Pro 13 inch retina 2016 – Macbook Pro chip M2. Tuy nhiên với Macbook Pro chip M2 sử dụng dây sạc Magsafe 3

USB-C 67w: Dành cho Macbook Pro 14 inch 2021. Mã sạc này chỉ nên dùng cho Macbook Pro 14 inch với 8CPU không nên sử dụng với mã 10 CPU. Mã 10 CPU nên sử dụng sạc 96w để tận dụng sạc nhanh.

USB-C 87w: Dành cho Macbook Pro 15 inch 2016 – 2018.

USB-C 96w: Dành cho Macbook Pro 16 inch 2019 chip intel. Kết hợp với dây Magsafe 3 sử dụng cho Macbook Pro 14 inch 10 CPU.

USB-C 140w: Dành cho Macbook Pro 16 inch Chip M1.

Các mức công suất sạc USB A

Những model Macbook sử dụng chuẩn cable Magsafe 3 này bao gồm:

Macbook Pro 14 inch 2021 8 CPU sử dụng 67w và 10 CPU sử dụng 96w. (Mấy bạn mua máy cũ lưu ý cái này nha)

Macbook Pro 16 inch 2021 sử dụng sạc 96w.

Macbook Air M2 2022  sử dụng sạc 30w.

Cable Magsafe 3

Tất cả những model sạc với công suất cao hơn đều có thể sử dụng ngược với những model Macbook yêu cầu công suất sạc thấp hơn. Ví dụ Sạc Macbook Pro 61w có thể sử dụng để sạc Macbook Air 13 inch USB-C với mức công suất yêu cầu là 30w, có thể sạc nhanh cho cả iPhone và iPad được hỗ trợ.

0904.96.7989