Bàn phím Magic Keyboard with Numeric Keypad (Chính hãng Apple) – Silver

2,800,000 

Thông tin chi tiết bàn phím Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad

  • Height: 0.16–0.43 inch (0.41–1.09 cm)
  • Width: 16.48 inches (41.87 cm)
  • Depth: 4.52 inches (11.49 cm)
  • Weight: 0.86 pound (0.39 kg)*
  • Multimedia keys

Kết nối:

  • Bluetooth
  • Lightning port
  • Wireless